Sklepik O nas Galeria Muzyka Księga Gości Strona główna

Kontakt
Press Book
Rider
Linki
Koncerty

ISSA
Sąsiedzi na MySpace

sąsiedzi szanty & folk

Rider

RIDER

Mikrofony wokalowe | Vocal Microphones - (6):
Shure SM 58 / Shure Beta 58, Sennheiser e865, e835 lub podobnej klasy, na statywach | or similar, with microphone's stands        

Mikrofon instrumentalny | Instrumental microphone - (1): Shure SM 57 lub podobny, na statywie | or similar, with microphone's stand         

XLR (3 szt.): koncertina, bodhran, skrzypce (XLR+phantom 48V)
1
concertina, 1 bodhran, 1 violin (XLR+phantom 48V)

Linie monofoniczne (3): gitara, mandolina, 2-gie skrzypce 
Monophonic lines (3)
: guitar, mandolin and second violin
3 D-Boxy | 6 torów monitorowych | 3 D-Boxes | 6 monitors (minimum 4)

Zespół tworzą (na scenie od lewej) | The bands consist of (on stage from the left):

Kamil Piotrowski linia + D-Box (mandolina | mandolin), mikrofon (śpiew, tenor | vocal)
Elżbieta Król
XLR-phantom 48V (skrzypce | violin), mikrofon (śpiew, alt | vocal)
Piotr Świeściak
 linia + D-Box (gitara | guitar), mikrofon (śpiew, baryton | vocal)
Dominika Płonka
mikrofon (flety, śpiew /mezzosopran/ | fluets, vocal)
Marek Wikliński
XLR (koncertina | concertina), mikrofon (śpiew, bas | vocal), mikrofon (instr. perkusyjne | precussions) XLR-Phantom 48V (bodhran)
Mirosław
Walczak linia + D-Box (skrzypce | violin), mikrofon (śpiew /baryton/ | vocal) 

Uwaga / Attention
- na scenie stoimy w równym rzędzie od lewej do prawej, jak najbliżej widzów | we stand in one line on stage,
form the left to right, as close to the audience as possible
- czasem używamy drugiej gitary, będziemy informować wcześniej | sometime we use second guitar, will be informed before

Kontakt w sprawach technicznych | In technical questions please contact:
Dominika Płonka - tel. + 48 604 546 439 (
English, Français), smail to: smootna@gmail.com


CREW ONLY